Landsbygdsområde 3 Tenhult
För dig som vill beställa!

Önskar du ansluta ditt hus till Jönköping Stadsnät Wetternet skickar du in en beställningsblankett till oss, se blankett under flik "Dokument" nedan. Eller signera enkelt via mobilt bank-id genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" nedan. Önskas annex eller lägenhet skriv in detta i övrigfältet. Anslutningsavgift Villa: 30 000 kr Serviceavgift: 65 kr/mån Har du frågor kon...

Byggnation pågår!

Klartecken för byggnation Vi har under december 2019 fattat beslut om byggnation utifrån att områdets minimigräns uppnåtts. Byggnation kommer att ske med målet att alla fastigheter ska vara anslutna under 2020. Status i området Projektering pågår i området kring Skinnersdal, Bashult, Västansjö samt områdena kring Lovsjö, Öggestorp och norr om Tenhult. För Målen, Rommelsj...