Landsbygdsområde 2 Taberg
Nu bygger vi!

Klartecken för byggnation Vi har under december fattat beslut om byggnation utifrån områdets minimigränser och byggnation kommer att ske med målet att alla fastigheter ska vara anslutna senast under 2020. Vad händer nu? Vi går just nu igenom alla inkomna beställningar och kontaktar respektive beställare om vi behöver kompletterande uppgifter. Efter att vi kontrollerat din bestä...