Ödestugu-Tenhults landsbygd 1
Byggnation pågår!

Viktig information: Överenskommelse med Trafikverket är nu löst och byggnation kommer återupptas på den aktuella sträckan. Dock är avtal med markägarna fortfarande inte helt klart men vår förhoppning är att det ska vara löst inom de närmsta veckorna. När detta är löst kommer vi att uppdatera tidplanen. Läs vårt nyhetsbrev om fiberutbyggnaden: Informationsbrev om fibe...
Odestugu_-_2018-06-14

Följ fiberutbyggnaden - Ödestugu område 1

O-T_1