Ödestugu-Tenhults landsbygd 1
Byggnation pågår!

Information gällande tjäle och grävarbeten: Tjälen har nu släppt men vissa vägar har fortsatt nedsatt axeltryck vilket innebär att vi inte kan använda tyngre fordon fullt ut. Publicerat 2019-04-02 Försening av fiber på delar av landsbygden Just nu pågår en historiskt sett stor utbyggnad av fiber runt om i Jönköpings kommun. Det projekteras, grävs och installeras fiber i m...
OT

Följ fiberutbyggnaden - Ödestugu-Tenhult

O-T_1