Driftinfo

Se aktuella meddelanden i listan till höger
Om du upplever störningar i din anslutning till Jönköping stadsnät och driftinformation saknas här på sidan, bör du kontakta din tjänsteleverantör.

Felanmäl till din tjänsteleverantör

Leverantören felsöker tillsammans med dig via telefon. Antingen löser ni problemet, eller också kontaktar leverantören Jönköping Energi och gör felanmälan. Jönköping Energi felsöker, åtgärdar och återkopplar till tjänsteleverantören, som lämnar besked till dig.
Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer här.

Kabel-tv felanmäls till Jönköping Energi

Den enda tjänst som ska felanmälas direkt till oss, är kabel-tv för villor. Då ringer du vårt felanmälannummer 036-10 82 70.
Har du kabel-tv i lägenhet via Jönköping Energi felanmäler du detta till din fastighetsägare.
Jönköping stadsnät har hög redundans, dvs om en fiberledning skulle skadas så tar trafiken automatiskt en annan väg. Alla områdesnoder har minst två anslutningar till backbonenätet. Driftsäkerheten är hög och tillgängligheten i nätet är 99,8%.