VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE!

Markägarmöte:
Just nu pågår utbyggnaden av fiber i hela Jönköpings kommun, såväl i tätort som på landsbygden och många privata markägare är berörda. Vi vill därför gärna träffa dig som är markägare eller representerar en vägförening för att informera om vad det innebär för dig och ditt område.
I samband med fiberutbyggnaden sker det även en förstärkning av elnätet genom samförläggning som vi berättar mer om.
Välkomna!
Torsdag 28 februari klockan 19:00 i Skärstads Allianskyrka
Tisdag 5 mars klockan 19:00i Byagården Uppgränna