Fiber till landsbygden

Vi satsar på fiber till hela landsbygden och är stolta över att kunna erbjuda hela Jönköpings kommun en anslutning till fiber. Vår satsning är möjlig med hjälp av olika samarbeten.

Områden under försäljning

Just nu pågår försäljning i flera områden på landsbygden, för att byggnation ska bli av krävs att minimigränsen nås för antal beställningar per område. I dagsläget pågår det försäljning i landsbygdsområden i Taberg, Tenhult, Skärstad samt Gränna. Läs mer om dessa områden.
EU-flaggaEuropeiskaJordbruksfonden_100px2

Områden under byggnation

Just nu bygger vi fiber på flera platser i kommunen. Bland annat med hjälp av stöd från Europeiska Jordbruksfonden, läs mer om dessa olika områden.

Varför ska du ha fiber?