Områden under försäljning

Just nu pågår försäljningen i fem landsbygdsområden, för att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås inom respektive område. Minimigräns för byggnation För att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås inom respektive område. I tabellen till höger hittar du aktuellt antal beställni...