Områden under försäljning

Just nu pågår försäljningen i fem landsbygdsområden, för att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås inom respektive område. Minimigräns för byggnation För att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås inom respektive område. I uppställningen nedan hittar du aktuellt antal beställn...