Områden under försäljning

Just nu pågår försäljningen i Taberg och Tenhults landsbygdsområde, för att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås innan 2018-12-31. Minimigräns för byggnation För att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås inom respektive område. I uppställningen nedan hittar du aktuellt antal b...