Landsbygdsområde 4 Skärstad
Byggnation pågår!

Grattis! Området har nu nått sin minimigräns och tillräckligt många har beställt för att det ska bli byggnation av fiber hos er under 2019. Stort tack till alla er som hjälpt till och varit delaktiga i att det nu blir fiber i ert område! Status i området: Projektering av samtliga fastigheter som beställt i detta område är nu klart och samtliga fastighetsägare har...