Landsbygdsområde 1 Bankeryd
Välkommen att beställa fiber

Önskar du ansluta ditt hus till Jönköping Stadsnät Wetternet skickar du in en beställningsblankett (finns längre ner på sidan) eller beställer enkelt genom att signera via mobilt bank-id! Klicka då på "Jag vill bli ansluten" nedan och följ instruktionerna. (Vi rekommenderar att avtalet tecknas på samma person i hushållet som eventuellt har el och/eller fjärrvärmeavtal med Jönk...
Dokument