Landsbygdsområden under byggnation

Under hösten 2016 startades byggnation av fiber i de tre områden som fick beviljat bredbandsstöd via Europeiska Jordbruksfonden.

Vilka områden är det?

Vi har sökt stöd för tre olika landsbygdsområden i Jönköpings kommun, dessa är:
Norra Mo
Hakarp/Svarttorp/Järsnäs
Ödestugu/del Tenhults landsbygd
Om du är osäker vilket område du tillhör är det enklast att söka på din adress här på wetternet.se, på områdessidan uppdateras också status för hela området.
#inlineditbutton