Anslut till Jönköping Stadsnät

Jönköping Energi har beslutat att bygga ut det lokala öppna bredbandsnätet i samtliga tätorter och tätbebyggda områden i Jönköpings kommun. Inom 5 år kommer 90 % av alla hushåll och företag ha möjlighet att ansluta sig till Jönköping Stadsnät.
Jönköping Stadsnät är det lokala öppna bredbandsnätet där man fritt väljer internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster efter eget intresse och behov. En uppkoppling med valfrihet, som ger bästa tänkbara förutsättningar för både dagens och framtidens kommunikation. Stadsnätet byggs med optisk fiber som har en näst intill obegränsad kapacitet.
Arbetet med att ansluta största delen av Jönköpings kommun till stadsnätet är påbörjad. Under första kvartalet varje år kommer information om nästa års utbyggnadsområden. Genom att lämna in en intresseanmälan kan boende påverka anslutningsdatum för sitt område. När vi framöver väljer var vi ska bygga kommer vi alltid titta på intressegraden i olika områden, ju fler som anmält desto större chans att få en tidigare utbyggnad.

REDAN ANSLUTEN?

Många villaägare i Jönköping har redan valt att anslutna sig till Jönköping stadsnät. Om din fastighet är ansluten beställer du tjänster hos en tjänsteleverantör. När du har lagt en beställning så meddelar tjänsteleverantören oss på Jönköping Energi och vi genomför inkopplingen. Från beställning tills att man kan surfa tar det normalt 5 arbetsdagar.

OM DU INTE ÄR ANSLUTEN

Använd sökfunktionen till höger för att göra en intresseanmälan eller för att se om ditt område redan är anslutet till stadsnätet.

Kan jag använda ROT-avdrag?

Enligt Skatteverket är det inte tillåtet att tillämpa ett schablonavdrag, företaget måste redovisa både arbetstiden (skattereduktionsgrundande respektive ej skattereduktionsgrundande) och materialåtgången för varje anslutning.
Det är endast arbetstiden för själva grävningen på den egna tomten som ger rätt till skattereduktion, alltså en väldigt liten del i hela installationsarbetet för fibern.
Jönköping Energi har valt att inte använda möjligheten till ROT-avdrag eftersom det administrativa arbetet för att specificera arbetstiden för varje anslutning skulle kosta mer än att tillämpa ROT-avdraget.
Skulle vi använda ROT-avdraget skulle det i praktiken innebära att vi måste höja anslutningsavgiften för att täcka kostnaderna för administrationen.
Läs mer på Skatteverkets webbplats om bredband och fiber:
Läs mer om ROT-avdrag
#inlineditbutton