magnify

Kampanj Landsbygdsområde 1-5

Områden under försäljning

Just nu pågår försäljningen i fem landsbygdsområden, för att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås inom respektive område.

Minimigräns för byggnation

För att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås inom respektive område. I tabellen till höger hittar du aktuellt antal beställningar samt minimigräns på antal beställningar uppdelat per område. Du kan klicka på respektive område för att få upp beställningsavtal samt information kopplat till respektive område.

Om satsningen

Satsningen innebär att vi nu kan erbjuda hela Jönköpings kommun ett erbjudande om att ansluta sin fastighet till fiber. Detta är möjligt genom ett samarbetsavtal med Jönköpings kommun. Det innebär att vi skapat ett erbjudande att ansluta fastigheter på landsbygden till vårt fibernät Jönköping Stadsnät Wetternet.

Ambassadörer

På landsbygden har vi tidigare framgångsrikt engagerat personer boende ute i de olika områdena. Vi kallar dessa ambassadörer och de förser vi med skyltar, material och information för att öka intresset för fiber. Ta gärna en kontakt med ambassadören i ditt område för att hjälpa till, du kan faktiskt göra skillnad för just ditt område.
E-postadresser till ambassadörer i respektive område:
Bankeryd - johan@aljodata.se
Taberg - hyltena@hotmail.com
Tenhult - evalenaodenhamnasp@gmail.com
Skärstad - mattias.vilgfors@telia.com eller 036127700@telia.com
Gränna - bodil@dyringer.se eller richeks@outlook.com
#inlineditbutton